Altandörrar

Traditionella altandörrar är de så kallade fönsterdörrarna, vilka släpper in mycket av det naturliga ljuset och skapar behaglig kontakt med både uterum och trädgård.

 

Altandörrar med eller utan spröjs

Med spröjs avses en indelning av fönsterglaset. Spröjsar kan göra underverk med dörren och variera i olika mönster. Spröjs kan sitta mellan två glasskivor eller utanpå en glasskiva, eller att glaset delas upp och förankras i spröjsen. Inte sällan väljer husägare att komplettera altandörren med intilliggande fasta fönsterpartier som innehåller spröjs enhetligt och proportionellt i förhållande till altandörren.
 

Men en del altandörrar är konstruerade mer som en ytterdörr men med mer sparsamt med glas i dörrbladen än fönsterdörrarna. Fördelen är att dessa altandörrar är stabilare än fönsterdörrar och höjer säkerheten och ökar tryggheten i hemmet. Men det är givetvis på bekostnad av att ljuset begränsas.
 

Bra altandörrar

En bra altandörr bör också vara ljudisolerad och ge en bra värmeisolering. Glaset i sig kan vara isolerande vilket minimerar ljudnivåer och ger ett ökat värmemotstånd. Vanligtvis kan man välja mellan 2-glas eller 3-glasisolerruta. Det är viktigt att glasytorna på en altandörr är i härdat säkerhetsglas för bästa hållbarhet. Det rekommenderas att välja 3-glasisolerruta som är härdad både in- och utvändigt.
 

Bröstningsmått

Det är möjligt att välja altandörrar med olika bröstningsmått. Med bröstning avses avståndet mellan golvet och underkanten på fönstret i dörren. Ytterdörren kan få ett varierande utseende beroende på bröstningsmåttet. Altandörrarna kan vara dekorerade både utvändigt och utvändigt och de går oftast att beställas som pardörrar eller som skjutdörr.
Skjutdörren har vanligtvis en fast och rörlig del, det vill säga den öppningsbara. Den skjuts i spår som finns i tröskeln och överkarmen. När det gäller skjutdörrar i angränsning till altan så består ofta trösklar och karmar av aluminium, men det går även att välja trä eller en blandning av båda.
Det är även vanligt att den rörliga delen av skjutdörren skjuts på insidan av den fasta.