Innerdörrar

I hemmet utgör innerdörrarna en del av de olika rummens atmosfär. När ett rum inreds så bör också innerdörrarna tas i beaktande eftersom de är en minst lika viktig del av inredningen. Exempelvis så bidrar en innerdörr med mycket glasinslag till mycket mer ljus i hemmet och ger en känsla av att ytorna blir större.

 

Massiva innerdörrar

Det allra vanligaste är att många väljer dörrar i massivt trä eller dörrar som är formpressade. En massiv innerdörr utgörs av att dörrbladet består av massivt trä, men den kan dessutom ha speglar av massivt trä. Speglarna utgörs av ramträn som bildar olika mönster på dörrbladet. Fördelen med en massiv innerdörr är att den får en mycket lång livslängd och ger en solid träkänsla.

 

Vad som kännetecknar en formpressad innerdörr är att dörrbladet innehåller veckad träfiberfyllning. Formpressade dörrar är i regel billigare än massiva innedörrar. Vidare kan innerdörrar vara målade eller – vanligt för formpressade dörrar – ha ädelträfaner av något slag. Till exempel björk- eller ekfaner.

Faner inger träkänsla och kan vid första anblick misstas för en massiv dörr.

 

Byta innerdörr

Att byta innerdörrar behöver inte vara speciellt omständligt och det är ett utmärkt tillfälle att sätta personlig prägel i hemmet. Det finns några punkter att tänka på gällande monteringen. Om bostaden är byggd efter 1972 så är dörrarna sannolikt beslagna med så kallade ”snap in”- gångjärn, vilket är en rådande tillverkningsstandard.

Och om dörrkarmarna i hemmet skulle vara utrustade med gångjärn enligt den gamla standarden så krävs det att de nya dörrarna utrustas med specialtillverkade mellangångjärn så att de kan häktas i. En annan standard är att dörrbladets tjocklek ska vara 40mm. Det har också blivit allt vanligare att dörrarna är ofalsade, det vill säga att dörrbladet har raka kanter. Och vanliga trösklar till innerdörrarna är antingen falsade eller släta.

 

Ljusinsläpp innerdörr

För maximalt ljusinsläpp kan man välja en innerdörr helt i glas – mer specifikt bör den vara i hållbart säkerhetsglas. Enligt standard är det möjligt att ta ur det gamla dörrbladet och häkta i glasdörren. Men dörrarna kan ha delvisa glasinslag, och det är möjligt att välja innerdörrar med olika bröstningsmått. Det som avses med bröstning är avståndet mellan golvet och underkanten på dörrfönstret. Dörrbladets utseende kan variera beroende på bröstningsmåttet.

 

Vill man nå känslan av exklusivitet och modern design så kan man montera skjutdörrar i hemmet – exempelvis i glas. Och en del väljer att ha pardörrar inomhus, vilket är fördelaktigt om man vill ha en stor dörröppning men utan att det blir otympligt, vilket det skulle bli om samma dörröppning skulle vara utrustad med en bred enkeldörr.