Säkerhetsdörrar

För ett bättre skydd mot inbrott i exempelvis lägenheten så väljer en del att installera en säkerhetsdörr. De allra flesta lägenhetsinbrott sker nämligen genom ytterdörren, och de traditionella lägenhetsdörrarna brukar sällan vara några svårigheter för inbrottstjuven att bryta upp.

Säkerhetsdörren utgörs av många lager stålplåt som bildar dörrbladet, vilket är rejält motståndskraftigt. Dessutom bör säkerhetsdörren vara monterad i en stålkarm vilket försvårar ytterligare för tjuven att bryta sig in.

Ofta innehåller säkerhetsdörrarna ett avancerat flerpunktslås som förankras i ena sidan av stålkarmen.

 

En säkerhetsdörr kan exempelvis vara klädd i trä på både in- och utsidan av dörrbladet, och således omge stålet i dörren. Dessa träbeklädnader kan sedan bytas ut om så önskas. En annan variant är att beklä säkerhetsdörren med faner.
Det är viktigt att välja en säkerhetsdörr som är typgodkänd och certifierad så att man kan försäkra sig om att dörren uppfyller de krav som vissa myndigheter ställer.

En certifierad skyddsdörr garanterar inbrottssäkerhet, brandskydd och att störande ljud från exempelvis ett trapphus inte tränger in genom dörren.

 

Att dörren är typgodkänd för brandskyddet är extra viktigt eftersom det är en livräddande funktion. Om det skulle börja brinna så kan elden motverkas i upp till 30 sekunder och ibland längre beroende på dörrens specificerade brandklass. Dörrarna har också olika klasser av brandgastäthet som skyddar mot giftig rök. Ju lägre klass en säkerhetsdörr faller under desto mindre säkerhet.

 

Klasser, säkerhetsdörrar

Det rekommenderas att säkerhetsdörren bör ha minst säkerhetsklass 3, men det har visat sig att dessa säkerhetsdörrar ändå blivit uppbrutna. Så den som vill vara på den säkra sidan bör istället välja en säkerhetsdörr i klass 4. Dock så kostar en säkerhetsdörr i klass 4 mer, men det är en i allra högsta grad god investering. Någonstans mellan 20 000 -25 000 kr får man räkna med om man vill ha en dörr i säkerhetsklass 4. Och genom att investera i ett säkrare boende och i en säkerhetsdörr så får bostaden en värdeökning som i de flesta fall är mer än vad säkerhetsdörren kostat. Det förutsätter att man inte bor i en hyresrätt.