Ytterdörrar

En ytterdörr väljs givetvis utifrån stil och design precis som vid valet av vilken dörr som helst, men valet av ytterdörr bör också baseras på en rad övriga faktorer. En ytterdörr bör exempelvis uppfylla dagens isoleringskrav, och det rekommenderas att ytterdörren lackeras i RAL-kulörer då dessa är anpassade efter utomhusbruk. Det är viktigt att ytterdörren tål varierande väderförhållanden, vilket givetvis förutsätter att det inte är en ytterdörr till en lägenhet som är placerad i ett trapphus.

 

Materialval ytterdörrar

Vanliga material som ytterdörrarna tillverkas av är ek, ask och bok. Om man bor i hus så kan pardörrar bidra med en större entré till hemmet. En annan funktion med pardörrar är att dörröppningen inte blir otymplig på samma sätt som om den hade utrustats med en enkeldörr. Paret av två ytterdörrar kan utgöras av att den ena är utrustad med dörrhandtag och att den andra är en mindre dörr som saknar handtag. Utöver pardörrarnas designmässiga framtoning så har de även en praktisk funktion som innebär att det är möjligt att smidigare förflytta exempelvis breda möbler.

 

Ytterdörrar med speglar

Vanligt för ytterdörrar är att de är designade med så kallade speglar, vilket innebär att ramträn bildar mönster på dörrbladet. Vidare bör man inför valet av ytterdörr fundera på om den ska vara designad med eller utan glas. Och det är möjligt att välja ytterdörrar med olika bröstningsmått. Med bröstning avses avståndet mellan golvet och dörrfönstrets underkant. Ytterdörren kan få ett varierande utseende beroende på bröstningsmåttet.

 

Spegeldörrar kan också vara utrustade med glas, med eller utan spröjs. Med spröjs avses att glaset exempelvis delas in i flera rutor eller i andra tilltalande mönster. Spröjsverken är vanligtvis tillverkade i trä eller aluminium. Vidare är det vanligt att ytterdörrarna är enkeldekorerade – det vill säga att endast utsidan är dekorerad och en slät insida. Men det är möjligt att få sin ytterdörr dubbeldekorerad, vilket innebär att även dörrens insida är dekorerad.

 

Några exempel på vanliga ytterdörrar är klassiska varianter med dekorativa dörrblad med speglar, eller moderna släta dörrar med starka trendiga färger.