Värdeförvaring

Värdeförvaring, ett område som ständigt är aktuellt och som även kan ge upphov till en del förvirring när det gäller olika sätt att skydda sina värdesaker eller vapen.
Kassaskåp är ett ord som ofta används i dessa sammanhang. Ett ord som låter tryggt med inte säger någonting om beskaffenheten av skyddet.

 

Formellt finns det tre olika typer av förvaring och det är:

 

Dessa tre ovan är i sin tur är indelade i olika säkerhetsstandarder.
Utöver dessa tre grundtyper av värdeförvaring brukar även begreppen nedan förekomma:

 

Därmed inte sagt att dessa värdeförvaringsskåp ovan inte har en godkänd säkerhetsstandard. I många fall så följer de föreskrifterna som finns avseende brand- och inbrottsskydd. Utan det är olika benämningar som specificerar användningsområdena för respektive värdeförvaringsskåp.