Dokumentskåp

Dokumentskåp är som namnet säger i de flesta fall avsedda för pärmar och papper. Avtal, bokföring, kontrakt eller arkivmaterial som behöver skyddas. Men även för foton eller annan pappersdokumentation som man vill skydda från brand.

 

Ett dokumentskåp är i första hand avsett att klara av bränder och inte som skydd för stöld. Även om de har ett visst stöldskydd genom att de är låsbara med nyckel och/eller kodlås.

 

Brandsäkra dokumentskåp

Dokumentskåp brandklassas enligt följande:
60P – 90P – 120P som anger hur många minuter papper i skåpet skall klara sig utan att skadas. Det vill säga 60, 90 eller 120 minuter. P är en benämning för papper.
Temperaturen inne i skåpen får dock under tidsrymden ovan gå upp till över hundra grader vilket gör att datamedia inte kan förvaras in dem om fullt brandskydd skall uppnås.

 

En viss osäkerhet när det gäller dokumentskåp finns och det är främst att det ofta sammankopplas med olika former av säkerhetsskåp eller värdeskåp. Skåp som är tänkta att stå emot stöld och där man kan förvara stöldbegärlig egendom enligt försäkringsbolagens regler.
Om dokumentskåpet har en brandklassning enligt ovan kan det betraktas som brandsäkert enligt det som gäller för klassningen.

 

Storlekar dokumentskåp

Man brukar normalt räkna storleken på ett dokumentskåp på antalet pärmar som ryms i det.
De minsta skåpen rymmer tre pärmar, sedan ökar det till fyra för att i de större skåpen hamna i storleksklassen 150 pärmar.

 

Andra värdeförvaringsskåp: StöldskyddsskåpSäkerhetsskåpVärdeskåp