Brandsäkra dokumentskåp

Förvara papper på ett säkert sätt behövs även i vårt numera mycket datoriserade samhälle. Handlingar på papper som förvaras i pärmar finns en uppsjö av som behöver sparas för framtiden. Inte så mycket stödbegärligt men av lag eller andra omständigheter som måste förvaras säkert. Brandsäkra dokumentskåp är sättet att skydda dessa handlingar från brand. Du hittar lite mer här om det hela.